Ratarstvo

Uljana repica: Zaštita i prihrana tokom proleća

27. februar 2024.

Uljana repica je u fenofazi intenzivnog rasta i razvoja i sada joj treba omogućiti što bolje uslove za dalji porast. Trenutna temperaturna kolebanja - hladna jutra, a prolećne temperature tokom dana, stvaraju pogodne uslove za razvoj štetnih insekata u usevu uljane repice.

Štetni insekti u usevu uljane repice

Štetni insekti u usevu uljane repice i kako ih suzbiti

Najčešći štetni insekti u uljanoj repici u prolećnom periodu su:

  • Repičin sjajnik (Meligethes aeneus) može dovesti do smanjenja prinosa i do 50%. Hraneći se pravi štetu na pupoljcima - pupoljke buši, neretko i izgriza iznutra. Napadnuti pupoljci se ne otvaraju. Prag štetnosti je jedna jedinka po cvasti u fazi kada su pupoljci još nedefinisani i zbijeni u cvasti.
  • Pipe se hrane nadzemnim delovima uljane repice, a najveći problem predstavljaju larve koje se ubušuju u stabljike, izazivajući njihovu deformaciju i pucanje. Štete prave na peteljkama listova (mala repičina pipa - Ceutorhynchus pallidactylus), ali i na stabljici, blizu zemljišta, bušeći hodnike pri čemu može doći do deformisanja i pucanja stabljike (velika repičina pipa - Ceutorhynchus napi). Na oštećenim delovima repice stvaraju se povoljni uslovi za dalji razvoj patogena. Ukoliko na jednoj od pet biljaka primetite prisustvo pipa ili jednu do dve pipe na jednom metru kvadratnom potrebno je uraditi tretman.

Za suzbijanje štetnih insekata u usevu uljane repice preporučujemo proizvod POLUX.

Polux

Kako suzbiti korove u usevu uljane repice?

Korovske biljke u usevu uljane repice utiču na smanjenje prinosa, jer usvajaju hranljive materije i vodu iz zemljišta. Korovske biljke povećavaju opasnost od pojave bolesti na gajenim usevima, a mogu biti štetne i po zdravlje ljudi.

Upotreba herbicida je od velikog značaja za suzbijanje korova u usevu uljane repice. U tu namenu preporučujemo preparate Lontrel 100 ili Pikogal plus, koji su namenjeni za suzbijanje širokolisnih korova.

Lontrel 100 je selektivni herbicid koji korovska biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci. U usevu uljane repice najbolje je rešenje za subijanje palamide i samoniklog suncokreta. Tretiranje obaviti kada je usev u fazi 2. lista pa do visine 10-15 cm.

Pikogal plus je proizvod koji se kreće naviše i naniže u biljci, nakupljajući se u vršnim meristemima. Suzbija palamidu, divlji suncokret, ambroziju… Tretiranje obaviti kada je usev u fazi 2. lista pa do visine 10-15 cm.

Za suzbijanje uskolisnih korova preporučujemo preparat Globus EC, koji suzbija najznačajnije jednogodišnje i višegodišnje travne korove. Nakon aplikacije uskolisni korovi usvajaju ga lišćem, odakle se translocira do tačaka porasta korena, stabla i lista. Tretirani korovi dobijaju crvenu boju, nakon čega nekrotiraju i suše se. Visokoselektivan je graminicid. Suzbija pirevinu, zubaču, divlji sirak (iz rizoma), muhare… Tretiranje obaviti kada je usev od faze 2. lista pa do visine 10-15 cm.

Uljana repica

Prihrana uljane repice za poboljšanje prinosa

Kako bi poboljšali prinos uljane repice preporučujemo primenu Chopin evolution. Chopin evolution je kompleksno folijarno đubrivo sa dodatkom aminokiselina - sadrži azot i sumpor u svom sastavu, koji utiču na poboljšanje prinosa i kvaliteta zrna uljane repice.

Za povećanje otpornosti biljaka usled stresnih uslova od temperaturnih kolebanja preporučujemo proizvod Fitopin. Fitopin je novi, jedinstveni biostimulator namenjen za povećanje prinosa i otpornosti biljaka na fiziološki stres, pre svega nepovoljne temperature.

Kako bi postigli maksimalan efekat potrebno je primeniti 200 litara tečnosti po 1 hektaru i tretiranje obaviti u najtoplijem delu dana.

Napomena! Pre upotrebe navedenih preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama! Sve navedene preparate možete da pronađete u poljoprivrednim apotekama.