Galenika Fitofarmacija | Ratarstvo Single

Ratarstvo

Zaštita soje od korova u fazi od prve do treće toliske

20. april 2022.

Poslednjih godina soja predstavlja usev koji je u stalnom porastu, zauzimajući sve više obradivih površina. Odličan je predusev većini ratarskih kultura, a ne treba zanemariti ni njen značaj u poboljšanju strukture zemljišta. Prisustvo korova u soji, prvenstveno se ogleda u smanjenom prinosu, zbog čega je upotreba preparata za zaštitu neizostavna mera.

Stručni tim Galenike-Fitofarmacije, za suzbijanje najznačajnijih korova u usevu soje preporučuje sledeće kombinacije preparata:

 • Kvazar (1,2 l/ha) + Okvir (8 g/ha) + Galbenon (2 l/ha). Navedene herbicide primeniti kada je soja u fazi od prve do treće troliske.

ili

 • Rampa EC (0,3-0,4 l/ha) + Okvir (8 g/ha) + Galbenon (2 l/ha), uz dodatak okvašivača Alteox T Prima (0,1-0,2 l/ha), kada je soja u fazi od prve do treće troliske.

Navedene kombinacije uspešno suzbijaju najznačajnije korovske vrste, ispoljavajući visoku efikasnost i u suzbijanju najtvrdokornijih korova kao što su: abutilon, štir, ambrozija, pepeljuga, gorušica i mnogih drugih korovskih vrsta.

Zaštita soje od korove u fazi od prve do treće troliske
Zaštita soje od korove u fazi od prve do treće troliske

U intenzivnoj poljoprivrednoj proizvodnji sve se češće javlja potreba za upotrebom folijarnih đubriva i biostimulatora kako bi otklonili nedostatke i uvećali prinose. U nastavku vam predstavljamo sredstva za ishranu useva soje za postizanje boljeg roda i prinosa.

 • Toggle je biostimulator koji podstiče biljke soje na kvalitetniji vegetativni porast, normalizujući fiziološke procese unutar biljke. Pozitivno utiče na razvoj korenovog sistema, grananje, cvetanje, oplodnju, formiranje mahuna i nalivanje zrna. Sadrži ekstrakte morskih algi Ascophyllum nodosum, koje u savremenoj poljoprivrednoj proizvodnji zauzimaju sve značajnije mesto. Aplicira se neposredno pre ispoljavanja negativnih uticaja spoljne sredine (suša, visoke temperature). Toggle je preparat zahvaljujući kome postižemo visok rod soje. Primenjuje se u fazi od prve do treće troliske u dozi od 1,5 do 2,5 l/ha.
  ili
 • Soluveg Forte 28:14:14+ME je kristalno vodotopivo đubrivo. Proizvod odlikuje odlična rastvorljivost u vodi i visok sadržaj azota, kao i fosfor i kalijum u svom sastavu. Ekonomično i efikasno folijarno đubriva na koje biljke soje odlično reaguju. Primenjuje se u količini od 3 do 5 kg/ha, kada je soja u fazi prve do treće troliske.
  ili
 • Activeg Gold je kvalitetno folijarno đubrivo sa mikro i makroelementima i aminokiselinama u svom sastavu. Aminokiselinski kompleks omogućava bijkama soje bolji porast i razvoj tokom cele vegetacije. Upotrebom preparata umanjuje se uticaj abiotskog i biotskog stresa na usev soje. Primenjuje se pre cvetanja soje u dozi od 3 l/ha.
  ili
 • Foligal Bor 150 poboljšava oplodnju i otklanja nedostatak bora u usevu soje. Visoka koncentracija bora, koja ulazi u sastav Foligal Bor 150, prisutna je u organskom lako dostupnom kompleksu, koji se brzo usvaja i transportuje unutar biljke. Doza primene ovog preparata je od 1 do 2 l/ha i primenjuje se pre cvetanja soje.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!