Ratarstvo

Zaštita uljane repice nakon setve

16. septembar 2022.

U prethodnom periodu nepovoljne vremenske prilike zahvatile su čitav region. Suša prisutna od maja meseca doprinela je značajnom smanjenju prinosa prolećnih kultura,a period pripreme terena za jesenju setvu usled nedostatka padavina donosi nove izazove. Kišni period omogućio je dobru pripremu terena za setvu, a neophodne padavine omogućiće i ravnomerno nicanje uljane repice. Višegodišnje iskustvo nas podseća na probleme koji nas prate u proizvodnji uljane repice, naročito u periodu pre, ali i nakon nicanja ove kulture.

Zaštita uljane repice nakon setve
Zaštita uljane repice nakon setve

Nakon nicanja uljane repice počinje i nicanje korovskih biljaka, a to su najčešće samonikle biljke pšenice ili ječma, koji su i česti predusevi ove kulture. Suzbijanje uskolisnih korova potrebno je izvesti pravovremeno, kako bi i efekat tretiranja bio što uspešniji. Preparat Globus EC je visoko efikasan herbicid za uspešno suzbijanje svih uskolisnih korova u uljanoj repici!

Suzbijanje širokolisnih korova u uljanoj repici, svake sezone predstavlja sve veći problem. Neretko se dešava da širokolisni korovi predstavljaju opasnost po usev uljane repice, naročito ne parcelama gde nemamo optimalan sklop biljaka, pa korov na pojedinim delovima parcele uguši i sam usev. Lontrel 100 ili Pikogal plus uspešno suzbijaju najtvrdokornije širokolisne korove u uljanoj repici kao što su palamida, tatula, pepeljuga, ali i mnoge druge korovske vrste.

Zaštita uljane repice nakon setve

Koje je efikasno rešenje za suzbijanje štetnih insekata u jesenjem periodu?

Osim opasnosti od korova, mlade biljke uljane repice ugrožavaju i štetni insekti. Period toplog vremena povećava opasnost od pojave insekata. Kako bi sprečili štetne insekte da nanesu štetu, potrebno je redovno obilazati parcele i pratiti njihovu pojavu. Ukoliko primetite štetne insekte i oštećenja na mladim biljkama uljane repice neophodna je primena insekticida.

Najznačajnije jesenje štetočine uljane repice su repičina lisna osa i buvači. Repičina lisna osa (Athalia colibri) pravi štetu u jesen kad su mlade biljke uljane repice najosetljivije. Suvo i toplo vreme, pogoduju razvoju ove štetočine. Dužine je oko 8 mm, a ogromne štete nanosi pagusenica. Najveću opasnost po uljanu repicu predstavljaju upravo pagusenice, koje su proždrljive. U godinama prenamnoženja mogu izazvati golobrst. Usled jakog pritiska ove štetočine, od lista ostane samo glavna nervatura. Suzbijanje repičine lisne ose započinjemo kada je prisutna jedna pagusenica po biljci.

Buvačima pogoduje period dugog i toplog vremena. Odrasli insekti aktiviraju se krajem avgusta meseca. Ženke polažu jaja u zemljištu blizu biljaka uljane repice. Larve buvača ubušuju se u drške donjih listova, a mogu se uočiti i na vršnim delovima biljke. Oštećenja od buvača se javljaju u vidu jamičastih rupica na mladom lišću, kao i na kotiledonima., a štete od buvača mogu značajno uticati na smanjenje prinosa! Ukoliko vizuelnim pregledom ustanovimo da je oštećeno oko 10% lisne mase, potrebno je uraditi suzbijanje ovih štetočina preparatom Polux.

Upotrebom biostimulatora Epin ekstra uspešno se prevazilaze svi problemi sa kojima se mlade biljke uljane repice susreću u vidu smanjenja negativnog efekta abiotičkih i biotičkih faktora.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!