Ratarstvo

Zaštita useva šećerne repe od korova i štetočina

24. mart 2023.

Gajenje šećerne repe je kompleksan posao i zahteva puno truda, znanja i ulaganja. Nazivamo je "kraljicom ratarskih kultura", što nam govori da je zaštita pomenutog "slatkog korena" složen posao, gde je neophodno primeniti više tretmana tokom sezone, kako bi uspešno zaštitili usev šećerne repe od korova, štetnih insekata ali i prouzrokovača bolesti.

Ne smemo zaboraviti da zemljišne štetočine, mogu izazvati velika oštećenja na tek posejanim semenima šećerne repe. Insekticid Tekton lako i efikasno suzbija zemljišne štetočine i na taj način obezbeđuje neometano klijanje semena i napredovanje mladih biljaka šećerne repe. Izaziva trenutno trovanje larvi i brzo uginuće žičnjaka i ostalih zemljišnih štetočina. Količina primenjenog preparata Tekton iznosi 5 kg/ha, a vreme i način primene je istovremeno sa setvom, u zonu reda gajene biljke.

Šećerna repa
Šećerna repa

Za ostvarivanje visokog prinosa potrebno je blagovremeno suzbiti korovske biljke, jer koristeći hraniva i vodu iz zemljišta, korovi ometaju razvoj šećerne repe i značajno utiču na smanjenje prinosa i kvalitet korena.

Metak 700 SC biljke usvajaju korenom i preko lisne mase. Može se koristiti u svim fazama razvoja šećerne repe. Poseduje izraženo rezidualno delovanje i posle kiše dolazi do njegove herbicidne reaktivacije, što je posebno značajno za suzbijanje spektra širokolisnih korova koji se javljaju u letnjem periodu. Uspešno suzbija korovske vrste kao što su pepeljuga, štirevi, dvornici, pomoćnica, tarčužak... Doza primene iznosi 3-4 l/ha.

Lontrel 100 ili Pikogal plus suzbijaju najznačajnije korovske vrste kao što su ambrozija, divlji suncokret, palamida, različak, pepeljuga, mrkva obična, mrtva kopriva, kao i mnoge druge korovske vrste. Na zakorovljenim parcelama preporučuje se dvokratna primena tzv. split aplikacija jednog od preparata.

Doze primene preparata

  • Lontrel 100 - 0,6-1,2 l/ha
    ili
  • Pikogal plus - 0,2-0,4 l/ha

U prolećnom periodu, pri temperaturi zemljišta od 6 do 10 stepeni, repina pipa se aktivira. Sa porastom temperature, pipa počinje da leti i brzo dolazi do repišta, gde izgriza mlade biljke šećerne repe. Sa daljim porastom temperatura od 15 do 20 stepeni, u najtoplijem delu dana, njeno prisustvo je masovnije i može naneti ogromne štete mladim biljkama šećerne repe. U pojedinim godinama, oštećenja na mladim biljkama šećerne repe mogu biti i do 100%.

Za efikasno suzbijanje štetnih insekata tokom vegetacije useva šećerne repe preporučujemo insekticide Kozak u dozi primene 0,2 l/ha ili Cipkord 20 EC u dozi primene 0,3 l/ha.

Za efikasnu folijarnu prihranu šećerne repe u početnim fazama rasta preporučujemo neki od sledećih preparata:

  • Fitopin (50 ml/ha) podiže otpornost biljaka na stresne uslove (niske temperature, prekomerne padavine...). Uspešno pokreće metabolizam biljaka šećerne repe nakon nicanja.
  • Activeg vegetative (3 l/ha) je pouzdana, folijarna prihrana, koja obezbeđuje potpunu i uravnoteženu ishranu šećerne repe u fazi intenzivnog porasta lisne mase.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!