Voćarstvo

ADVERSIS: Efikasno rešenje za ujednačeno sazrevanje i bolju berbu višnje

4. juni 2024.

Na velikom broju lokaliteta zasadi višnje se nalaze na početku sazrevanja plodova. Kako su do sada obavljene sve redovne mere u cilju efikasne i kvalitetne zaštite i ishrane, predstoji poslednje tretiranje koje umnogome olakšava berbu, posebno ako uzmemo u obzir da se mašinska berba sve više obavlja.

U cilju bolje i efikasnije berbe, a na početku sazrevanja plodova, neophodna je primena bioregulatora ADVERSIS.

Višnja

ADVERSIS predstavlja bioregulator koji sadrži aktivnu supstancu etefon, jedinjenje koje spada u grupu regulatora rasta biljaka (sistemični fiziotrop) i svoju primenu je našao u voćarstvu. Nakon primene, prodire u biljna tkiva i u biljkama prelazi u novi hemijski oblik - etilen. Etilen je gas, spada u prirodne biljne hormone i kao takav uključen je u razne fiziološke procese.

U zasadima višnje utiče na gen koji kontroliše sintezu i aktivaciju enzima koji rastvaraju pektin između ćelija u apscisnom sloju. Na taj način dolazi do slabljenja veze ploda sa peteljkom što omogućava i olakšava mehanizovanu berbu.

Etefon je sistemični regulator rasta, koji se usvaja preko lista biljke. Dejstvo preparata ADVERSIS je izraženije što je vegetativna masa razvijenija.

Kompanija GALENIKA - FITOFARMACIJA na početku sazrevanja plodova višnje, a najkasnije 7-10 dana pred berbu, preporučuje primenu preparata ADVERSIS u količini primene 0,23 l/m visine krošnje/ha.

Preparat ADVERSIS potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.