Voćarstvo

Aktuelna zaštita zasada breskve i nektarine

11. juni 2024.

U zasadima breskve i nektarine u velikom broju voćarskih regiona je privedena kraju ručna proreda plodova, a usled porasta temperatura usledio je intezivan porast plodova i preklapanje fenofaza.

Aktuelna zaštita zasada breskve i nektarine

Posle obavljene ručne prorede plodova kao pomotehničke operacije koja povoljno utiče na rod i kvalitet ploda, neophodno je da se zasadi zaštite od prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Wilsonomyces carpophilus), pepelnice (Sphaerotheca pannosa), latentnih infekcija mladih plodova koje prouzrokuju gljive iz roda Monilinia, kombinacijom fungicida:

DIZIRAM 76 WG u koncentraciji 0,3%
+
BELATRIX* u količini primene 0,1-0,15 l/ha

U cilju suzbijanja larvi breskvinog smotavca (Grapholita molesta) i njihovog ubušivanja u plodove i mladare preporučujemo primenu insekticida:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%

Za bolji porast i čvrstoću plodova stučni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA preporučuje primenu kombinacije đubriva:

FOLIGAL FEED CALMAX u koncentraciji 0,3%
+
ACTIVEG GOLD u koncentraciji 0,3%

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.

* U toku je proces registracije.