Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Gorke pege na jabuci

31. maj 2022.

Proizvodnja jabuke mora da zadovolji nekoliko kriterijuma kako bi se obezbedio visok i zdrav prinos koji će biti atraktivan za ishranu:

  • Dug period čuvanja - Jabuka je voćna kultura koja se čuva onoliko koliko to tržište zahteva. Da bi plod sačuvao sve karakteristike sveže jabuke, neophodna je kontrola bujnosti, pravilno navodnjavanje, regulisanje rodnosti i pravlna ishrana tokom vegetacije, pogotovo đubrivima koja sadrže azot, kalijum, magnezijum, bor i kalcijum.
  • Čvrstoća ploda - Tokom čuvanja jabuke u rashladnim komorama, odvija se sazrevanje čija je posledica smanjenje čvrstoće ploda i dobijanje "brašnjavog" ukusa. Da bi plod sačuvao svežinu i hrskavost, važno je obezbediti dovoljnu količinu kalcijuma.
  • Organoleptičke karakteristike ploda - Pri nedostatku kalcijuma, dolazi do narušavanja strukture ćelijskog zida i pojave tamnih, plutastih i ukusom gorhih pega. Glavni razlog za ovu fiziološku pojavu predstavllja nedostaatak kalcijuma u ćelijama mezokarpa, pa je dodatna folijarna ishrana ovim elementom neophodna na svim tipovima zemljišta.

Jabuka je voćna vrsta koja nakon berbe nastavlja proces sazrevanja. Odvijaju se procesi disanja i jabuka stari. Da bi se što duže svežina ploda mogla sačuvati, neophodno je sprovesti adekvatnu ishranu biljke tokom vegetacije.

Ajdared

Osnovni element koji određuje čvrstoću ćelijskog zida, pa samim tim i ploda, jeste kalcijum. Ovo je teško pokretljiv element unutar sprovodnih sudova, zbog čega se često javlja nedostatak, pogotovo kod jabučastih voćnih vrsta.

  • Pokretnost kalcijuma zavisi od snabdevenosti biljaka vodom.
  • Potražnja za kalcijumom od strane listova je preko 75 puta veća od plodova.
  • Rani razvoj voća (prvih šest sedmica od precvetavanja) je ključni period u kojem se kalcijum seli u plodove.
  • Kalcijum se jako teško kreće u floemu i tako se neće lako raspodeliti iz lišća u plod.
Apsorpcija kalcijuma

Savremene formulacije za otklanjanje nedostatka kalcijuma

Fertigal CaB Organo je proizvod na bazi kalcijuma u obliku kalcijum oksida (CaO) i bora koji olakšava usvajanje i translokaciju kalcijuma kroz biljku, a takođe predstavlja sturkturni deo ćelijskog zida.

Foligal kalcijum obezbeđuje neophodne količine kalcijuma koji se usvaja zeljastim biljnim delovima. Nedostatak i blokada kalcijuma u zemljištu može se nadomestiti samo folijarnim tretmanom i potrebno je tokom cele vegetacione sezone u kontinuitetu vršiti prihranu kalcijumom preko lista.

Foligal Cal Pit je tečno đubrivo sa visokim sadržajem kalcijuma 160 g/l . Foligal Cal Pit je posebno formulisan preparat sa rastvorom kalcijum hlorida koji pruža maksimalnu bezbednost prema plodovima i visoku efikasnost. Folijarnom primenom kontroliše i smanjuje pojavu poremećaja u plodovima izazvanih nedostatkom kalcijuma, pre svega gorke pege na jabukama i propadanje tkiva vršnih delova povrtarskih kultura. Poboljšava kvalitet plodova, jača ćelijske zidove i omogućava bolje skladištenje plodova

Kada i kako?

Odmah nakon zametanja ploda, odvija se intenzivna deoba ćelije. U tom trenutku formiraju se ćelije čiju strukturu i čvrstoću određuje pre svega sadržaj kalcijuma. Upravo je ovo momenat za prve tretmane sa folijarnim đubrivom Fertigal CaB organo.

Tokom razvoja ploda, odvija se razvoj vegetativne mase. Svaki novi porast zahteva određenu količinu kalcijuma, pa se u njegovom nedostatku često transportuje iz generativnih organa u vegetativne. U ovoj fazi je neophodno je sprovoditi redovne tretmane sa preparatom Foligal kalcijum.

Tokom sazrevanja ploda, potrebno je usporiti vegetativni porasta i prekinuti sa đubrivima koja sadrže azot, ali nastaviti sa tretmanima đubrivima koja sadrže kalcijum. Upravo je Foligal Cal Pit idealno rešenje za tretiranje zasada jabuke u fazama pred berbu.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!