Voćarstvo

Koja su aktuelna rešenja za efikasno suzbijanje jabukinog smotavca?

7. april 2022.

Jabukin smotavac je izuzetno značajna štetočina, čija larva buši hodnike u plodu jabuke i tako pravi trajna oštećenja. Ukoliko se larve prve generacije ubuše u plod, on može pre vremena da sazri, otpadne i predstavlja dobru podlogu za razvoj gljiva. Ovakva jabuka apsolutno gubi tržišnu vrednost. Pored jabukinog smotavca, postoji nekoliko insekata iz reda Lepidoptera koji takođe mogu da prouzrokuju štete, kako u jabuci, tako i u različitim gajenim usevima, pa je njihovo suzbijanje neophodno izvesti u pravo vreme sa visoko efikasnim insekticidima.

Mesto ubušenja gusenice jabukinog smotavca
Slika br. 1 - Mesto ubušenja
gusenice jabukinog smotavca
Hodnik koji je napravila gusenica jabukinog smotavca kroz mezokarp ploda
Slika br. 2 - Hodnik koji je napravila
gusenica jabukinog smotavca kroz mezokarp ploda

U cilju postizanja zdravog ploda bez štete koju gusenica smotavca može da prouzrokuje, potrebno je izvršiti suzbijanje svih razvojnih stadijuma ove ekonomski najznačajnije štetočine jabuke. Suzbijanje se postiže primenom nekoliko visoko efikasnih insekticida.

Harpun - regulator rasta, koji deluje na tri načina:

 • kod ženke, smanjuje sposobnost za reprodukciju,
 • zaustavlja metamorfozu i prelazak jednog razvojnog stadijuma u drugi,
 • sprečava embriogenezu i formiranje gusenice.

Nakon početka leta jabukinog smotavca, koji se detektuje pomoću feromonskih klopki, potrebno je izvesti aplikaciju zaštite jabuke sa insekticidom Harpun. Jaja jabukonog smotavca koja se polože na tretiranu površinu, neće završiti proces formiranja larve. Na ovaj način, zaustavlja se biološki ciklus razvića smotavca u ranoj fazi.

 • Harpun je prvi insekticid koji se koristi u strategiji suzbijanja jabukinog smotavca.
 • Primenom insekticida Harpun, suzbijaju se rane faze razvoja smotavca.
 • Najveća efikasnost insekticida Harpun se postiže aplikacijom pred polaganje jaja ili na sveže položena jaja.

Triton - nervni insekticid koji se koristi u cilju suzbijanja larve jabukinog smotavca.

Aplikacijom preparata Triton, neposredno pred piljenje gusenice, postiže se izuzetno visoka efikasnost. Piljenjem, gusenica dolazi u kontakt sa preparatom, delom ga unosi u digestivni trakt i već posle 2-4 sata dolazi do paralize, a posle 2 dana i do smrti insekta. Na ovaj način, sprečava se ubušivanje gusenice u plod i prouzrokovanje trajne štete.

Velika prednost preparata Triton:

 • Niska vrednost površinskog napona i izuzetno sitna čestica molekula pesticida što pokazuje koliko Triton dobro pokriva tretiranu površinu i pruža maksimalnu zaštitu svih plodova.
 • S obzitrom da se efikasnost insekticida meri smrtnosti štetočine i dužinom delovanja, Triton spada u visoko efikasne insekticide.
 • Fotostabilan je, ima izuzetno povoljnu ph vrednost, pa zaštitu jabuke pruža nekoliko dana nakon tretmana.

Traper - biološki insekticid sa kratkom karencom, namenjen za suzbijanje jabukinog smotavca u kasnim fazama sazrevanja plodova.

Deluje na nervni sistem insekata. Tokom ishrane ili neposrednim kontaktom, preparat dolazi do larve smotavca, zatim prouzrokuje nekontrolisane kontrakcije i podrhtavanje mišića. Posledica ovakvog nervnog poremećaja dovodi prvo do paralize, a zatim smrti i to već nakon 1-2 dana.

 • Traper odlikuje larvicidna aktivnost u suzbijanju jabukinog smotavca.
 • Po mehanizmu delovanja, razlikuje se od svih drugih larvicida, pa insekt teže može da stekne otpornost na ovo sredstvo.
 • Poseduje izuzetno širok spektar delovanja.
 • Niske je toksićnosti za sisare.
 • Kratka karenca, svega 7 dana.

Smenom insekticida Harpun, Triton i Traper, suzbija se rana faza razvoja jabukinog smotavca i sprečava mogućnost gusenice da počne sa ishranom na plodu, pa samim tim, postiže se zdrav plod bez štete koju ova gusenica može da prouzrokuje.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!

Pogledajte/ preuzmite prospekt o suzbijanju jabukinog smotavca u formatu.