Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Nega zasada jagode nakon sadnje

9. septembar 2021.

Podizanje zasada jagode podrazumeva izvođenje niza radova, koji obezbeđuju povoljne uslove za dobar prijem, porast biljaka i nastupajuću rodnost. Da bismo obezbedili nesmetan razvoj biljaka potrebno je obaviti nekoliko operacija koje se mogu svrstati kao ključne: adekvatno pripremiti zemljište, podići bankove, obezbediti dovoljnu količinu vode i kvalitetno navodnjavanje, i odabrati kvalitetan sadni materijal. U praksi se najviše sade frigo, kontejnerske ili kopane sadnice iz proizvodnog zasada. Nakon završene sadnje, očekuje nas nega zasada: zaštita od korova, bolesti, štetnih insekata, kao i ishrana zasada.

Nakon završene uspešne sadnje, u prvih sedam dana potrebno je obaviti prvi zaštitni tretman i početi sa primenom vodotopivih đubriva putem sistema za navodnjavanje. U periodu nakon sadnje najčešće prisutne biljne bolesti su: pegavost lišća jagode, antraknoza, pepelnica.

Zaštita i ishrana jagode posle sadnje

Stručni tim Galenika Fitofarmacija za suzbijanje biljnih bolesti preporučuje primenu fungicida Mankogal 80 u količini 2 kg/ha + Akord 0,75 l/ha.

Za suzbijanje štetnih insekata primeniti insekticid Polux 0,05%.

Kako bismo obezbedili visok i kvalitetan prinos za narednu godinu preporučujemo primenu đubriva folijarnim tretmanima i putem sistema za navodnjavanje. Osnovna namena ovih đubriva je da pospeše ukorenjavanje biljaka posle sadnje, kao i formiranje bolje rodnosti za narednu godinu, što se odnosi na formiranje većeg broja cvetnih pupoljaka.

U prvoj nedelji nakon sadnje putem sistema za navodnjavanje primeniti SOLUVEG GREEN 1 g/po biljci + FERTIGAL HUMI PRO 5 l/ha, a nakon 5-7 dana SOLUVEG ORANGE 1 g/po biljci + FERTIGAL HUMI PRO 5 l/ha.

Folijarnim putem primeniti FERTIGAL EKLOMAKS 2 l/ha (preparat se može mešati sa navedenim sredstvima za zaštitu bilja).