Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Određivanje momenta berbe jabuke

6. avgust 2021.

Rane sorte jabuke se nalaze neposredno pred berbu. Plod zri, raste, menja boju i u njemu se odvijaju određene hemijske reakcije koje su najvećim delom posledica delovanja hormona starenja. Da bi plod bio spreman za berbu, on mora da ima određenu čvrstoću mesa, da ima dobre organoleptičke karakteristike, da ima traženi kalibar i da je procenat suve materije zadovoljavajući. Vreme početka berbe jabuke zavisi od nekoliko faktora. Ukoliko se planira dugo čuvanje, momenat berbe se određuje pomoću nekoliko testova. Jodno-skrobni test predstavlja metodu praćenja stepena razgradnje skroba u plodu jabuke.Sa starenjem, skrob se razgrađuje i prelazi u proste šećere. Na osnovu toga možemo da odredimo optimalno vreme berbe. Uzorak se sastoji od minimum 20 plodova sa jedne parcele. Plodovi se poprečno presecaju i potapaju u rastvor joda i onda sačeka nekoliko minuta (fotografija br. 2). Pojedinačni uzorci se razvrstavaju prema stepenu obojenosti preseka i porede sa tabelom u kojoj su definisani stepeni zrelosti na osnovu boje poprečnog preseka ploda jabuke. Dalje, određuje se prosečna vrednost koja se beleži kao stepen razgradnje skroba analiziranog uzorka.

Drugi način određivanja pravog momenta berbe se odnosi na merenje sadržaja rastvorljive suve materije u soku jabuke pomoću refraktometra. Očitana vrednost nam takođe daje informaciju o stepenu zrelosti. Treći parametar koji je veoma važan je čvrstoća mezokarpa mesa ploda, koja se određuje penetrometrom. Ukoliko plod na sva tri testa pokaže stepen optimalne zrelosti, vreme je za berbu jabuke.

Jabuka
Fotografija br. 1
Berba jabuke u "voziće"
Jabuka
Fotografija br. 2
Presečeni polodovi nakon
potapanja u rastvor joda