Voćarstvo

Tretiranje u zasadima kruške posle berbe

7. oktobar 2022.

U velikom broju zasada kruške u našoj zemlji, berba je završena ili se privodi kraju. Nakon obavljene berbe, nastavlja se sa obavljanjem operacija i negom zasada. Pored agroteničkih i pomotehničkih mera koje se sprovode posle berbe, jedna od veoma važnih operacija je prihrana do početka fenofaze mirovanja, kada se stvaranje rodnih pupoljaka i rodnog potrencijala za narednu sezonu završava.

U toku vegetacije kada je intenzivan porast lisne i drvenaste mase, količina mikroelemenata i makroelemenata je umanjena.

Kako bi biljke usvojile i deponovale sve potrebne elemente u svoje organe, a sve u cilju što boljeg starta naredne sezone, jako je vežno da se obavi njihovo prihranjivanje. Iz tog razloga je neophodno obaviti đubrenje zasada kruške u jesen.

Tretiranje u zasadima kruške posle berbe

Nakon obavljene berbe, a pre početka opadanja lista, biljka obavlja brojne fiziološke procese i povlači sokove od krajnjih tačaka rasta preko drvenastih delova, pa sve do korena. Pre nego što dođe do povlačenja sokova, neophodno je prihraniti biljke folijarnim putem, a sve u cilju stvaranja što boljeg rodnog potencijala u narednoj sezoni.

Pored stvaranja što boljeg rodnog potencijala u narednoj sezoni, ovo tretiranje ima ulogu i u stvaranju inicijalne energije za listanje i cvetanje kruške što se manifestuje boljim startom i zdravstvenim stanjem biljaka.

Ono što posebno treba naglasiti je da se ovo tretiranje obavlja dok su listovi fotosintetski aktivni, pre početka žućenja.

Stručni tim kompanije Galenika-Fitofarmacija preporučuje da se obavi jedno do tri tretiranja u razmaku 7-10 dana posle obavljene berbe u zasadima kruške primenom sledeće kombinacije đubriva:

FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%
+
FOLIGAL CINK 700 u koncentraciji 0,1%
+
NUTRIVIT MAGENZIJUM SULFAT u koncentraciji 0,3-0,5%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!