Voćarstvo

Vreme je za FURIOSO

13. maj 2022.

Pregledom zasada jabuke, registrovano je naseljavanje mladara sa prezimljujućim formama krvave vaši, kao i formiranje prvih kolonija. Ovo je fenofaza intenzivnog porasta novih grana, kroz koje se aktivno vrši transport vode i materija koje služe vašima za ishranu. Uz to, mladari su zeleni, sa mekanim tkivom i predstavljaju dobru podlogu za razvoj vaši koje svojim usnim aparatom lako probijaju tkivo i hrane se.

Krvava vaš ima nekoliko generacija godišnje. Izaziva različite štete koje mogu biti direktne i indirektne. Na mladim granama, kada se nasele i razviju koloniju, intenzivno se hrane, a na mestima ishrane ostaju zadebljanja u obliku gale ili guke, grana slabi, na njoj se redukovano diferencijaru rodni pupoljci, a u slučaju jakog napada, one tokom zime propadnu. Takođe, krvava vaš luči mednu rosu koja prekriva plod jabuke i predstavalja dobru podlogu za razvog gljiva čađavica. Na taj način plod dobija crnu prevlaku koja se teško pere, pa jabuka gubi tržišnu vrednost. Zbog visoke biološke reproduktivne moći, u slučaju neadekvatne zaštite, ovaj insekt brzo naseljava veliki broj mladara, koji budu prektiveni belom vunastom izlučevinom koju proizvode vaši.

Krvava vaš

Efikasno suzbijanje krvave vaši zahteva kombinaciju nekoliko značajnih preparata. Najznačajniji insekticid jeste FURIOSO. U momentu intenzivnog porasta mladara, kada se protok vode i hranljivih materija kroz sprovodne sudove odvija u visokom intenzitetu, pravo je vreme za prvi tretman sa preparatom FURIOSO. Ovo je sredstvo koje ima dvosmernu sistemičnost i na taj način pokriva sve biljne delove na kojima se krvava vaš hrani. Značajno zapaženje jeste to da se u zasadima u kojima se u fazi pred samo cvetanje koristio TALENT, brojnost i intenzitet naseljavanja mladara je značajno manji. U zasadima sa visokim potencijalom ove štetočine, neophodno je ponoviti tretman, 14 dana nakon prve aplikacije.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!