Voćarstvo

Zaštita kajsije u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka

17. mart 2023.

Sa porastom temperatura došlo je do ranijeg kretanja vegetacije. Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog bubrenja i pucanja pupoljaka.

S obzirom na to da je zima bila blaža, nego inače, u zasadima je konstatovan visok procenat populacije štetnih insekata i grinja, a sa porastom temperature u narednom periodu aktiviraće se i prezimljavajuće forme prouzrokovača biljnih bolesti.

Tretiranje zasada kajsije u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka ima veoma veliki značaj iz razloga što će veoma uticati na smanjivanje prezimljavajućeg infekcionog potencijala prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata i grinja koji prezimljavaju u krošnji biljaka, rak-ranama, oko pupoljaka i pukotinama u kori stabla.

Kajsija
Kajsija

U ovoj fenofazi opasnost za zasade kajsije predstavljaju fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas koje napadaju listove, plodove, cvetove, pupoljke, grane i deblo voćaka, nakon čega dolazi do pojave smolotičine, rak-rana, sušenja i odumiranja voćaka.

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju ozbiljnu pretnju za koštičave voćke, a posebno za zasade kajsije jer prouzrokuju monilioze odnosno sušenje, kako cvetova, tako i rodnih grančica.

Upotrebom bakarnih fungicida efikasno se suzbija i Stigmina carpophilla koja prouzrokuje šupljikavost lista. Bolest se javlja na trešnji, kajsiji, višnji, breskvi, šljivi i drugim koštičavim voćkama, a simptomi ovog patogena vidljivi su na lišću, na kome se javljaju pege crvenkaste boje sa hlorotičnim oreolom, a šupljine nastaju zbog izumiranja i ispadanja tkiva. Na kajsiji je izuzetno destruktivna iz razloga što je pored šupljikavosti lista izražena krastavost plodova.

Pored navedenih prouzrokovača biljnih bolesti, biljne i štitaste vaši, kao i fitofagne grinje mogu stvoriti velike probleme tokom vegetacije ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja, pa je neophodno na startu vegetacije obaviti pravovremenu zaštitu i u vegetaciju ući sa što manjom populacijom.

Kompanija Galenika Fitofarmacija za zaštitu zasada kajsije u ovoj fazi preporučuje sledeću kombinaciju:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5%
ili
CUPROZIN 35 WP u koncentraciji 0,3%
+
GALMIN 2%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!