Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita kruške pred berbu

23. juli 2021.

Zasadi kruške se nalaze u fenofazi "plodovi do 70% svoje veličine" do fenofaze "početka sazrevanja".

Padavine u proteklom periodu stvorile su povoljne uslove za razvoj prouzrokovača skladišnih oboljenja. U zasadima je neophodno sprovesti zaštitu od prouzrokovača skladišnih oboljenja koje prouzrokuju Botrytis cinerea, Monilinia fructigena, Penicillium expansum, Colletorichum gleosporoides, Gleosporium spp., Alternaria spp. kako kasnije ne bi došlo do ispoljavanja simptoma u toku berbe i u skladištu.

Kruška

Za potpunu zaštitu zasada od prouzrokovača skladišnih oboljenja preporučujemo primenu fungicida FLUX u količini 1 l/ha.

U toku je intenzivno piljenje larvi druge generacije jabukinog smotavca (Cydia pomonella). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove, proizvođačima se preporučuje primena insekticida POLUX u količini 0,5 l/ha.

Za bolji kvalitet i obojenost plodova preporučujemo primenu đubriva SOLUVEG PREMIUM u količini 3-5 kg/ha ili FERTIGAL SILIKA u količini primene 1-2 l/ha.

Pre upotrebe preparata obavezno je pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!