Voćarstvo

Zaštita šljive u fenofazi porasta plodova

15. maj 2023.
Šljiva

Nastavlja se nestabilno vreme praćeno čestim padavinama i kolebanjem dnevnih i noćnih temperatura. Ovakvi uslovi su veoma povoljni za razvoj šupljikavosti lista (prouzrokovač: Wilsonomyces carpophillus), crvene pegavosti lista šljive (prouzrokovač: Polystigma rubrum), rđe šljive (prouzrokovač: Puccinia pruni-spinosae) i truleži plodova koju prouzrokuje Monillinia spp.

U fenofazi porasta plodova treba pravovremeno, adekvatno i efikasno pristupiti suzbijanju štetnih insekata.

Šljiva

Kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata za zaštitu zasada od bolesti i štetnih insekata:

METOD 480 SC u koncentraciji 0,2-0,3%
+
AKORD u koncentraciji 0,075%
+
POLUX u koncentraciji 0,05%

U fenofazi porasta plodova, u zasadima šljive preporučujemo primenu preparata FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću i porast plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!