Voćarstvo

Zaštita višnje posle berbe

8. juli 2022.

U zasadima višnje u velikom broju regiona u našoj zemlji je završena berba.

Zbog učestalih padavina nakon obavljene berbe stvaraju se povoljni uslovi za razvoj prouzrokovača biljnih bolesti: Blumeriella jaapii - prouzrokovač pegavosti lista višnje i trešnje, Wilsonomyces carpophillus - prouzrokovač šupljikavosti lista. Iz tog razloga, veoma je važno da se obavi pravovremena i adekvatna zaštita.

Za suzbijanje pomenutih prouzrokovača biljnih bolesti preporučujemo primenu preparata ACUSTIC u koncentraciji 0,15%.

Izuzetno toplo vreme u prethodnom periodu je uticalo na razvoj i prenamnoženje fitofagnih grinja - običnog paučinara (Tetranychus urticae), crvene voćne grinje (Panonychus ulmi), kao i eriofidnih grinja u zasadima višnje i trešnje.

Tokom berbe višnje i trešnje utvrđena je pojava fitofagnih grinja (više od 2 imaga po listu), stoga je neophodno sprovesti hitne mere suzbijanja.

Zaštita višnje posle berbe
Zaštita višnje posle berbe

Razvoj generacije fitofagnih grinja na visokim temperaturama traje veoma kratko, pa u kratkom vremenskom periodu može doći do prenamnoženja grinja i tada mogu naneti ekonomski značajne štete u zasadima koje se projektuju na zdravstveno stanje biljke i rodni potencijal u narednoj godini. Nakon završene berbe u zasadima višnje i trešnje neophodno je obaviti tretman za suzbijanje fitofagnih grinja.

Kako bi se prekinuo razvoj novih generacija i fitofagne grinje efikasno suzbile, najbolje je primeniti kombinaciju sledećih akaricida:

ABASTATE u koncentraciji 0,1%
+
URANUS u koncentraciji 0,05%
+
NU FILM 17 u koncentraciji 0,1%

Primenom ove kombinacije akaricida, uz obavezan dodatak okvašivača, suzbijaju se svi razvojni stadijumi grinja (jaja, nimfe, imago).

Preporučujemo poljoprivrednim proizvođačima da tretmane izvode isključivo pred veče ili noću kada su temperature ispod 25°C.

Prilikom tretiranja preporuka je da se koristi minimalno 800 l vode po ha.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!