Voćarstvo

Zaštita višnje pred berbu

15. juni 2022.

Nestabilno vreme i česte padavine stvaraju povoljne uslove za razvoj različitih prouzrokvača bolesti u zasadima višnje. Posebnu opasnost u zasadima višnje pred berbu predstavljaju gljive iz roda Monilinia koje u ovoj fazi mogu prouzrokovati trulež plodova.

Ovo je veoma osetljiva fenofaza kada treba pristupiti i suzbijanju trešnjine muve.

Višnja
Višnja

Stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida i insekticida:

FLUX u koncentraciji 0,1%
+
POLUX u koncentraciji 0,07%

Zbog nestablnih meteoroloških uslova, velike količine padavina u kratkom periodu, preporučujemo da se pored zaštite zasada višnje primeni i đubrivo FERTIGAL SILIKA u količini primene 2-3 l/ha, u cilju bolje i ujednačene obojenosti i čvrstoće plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!