Voćarstvo

Zaštita višnje u fenofazi burenja i pucanja pupoljaka

17. mart 2023.

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog bubrenja i pucanja pupoljaka.

Tretiranje zasada višnje u fazi bubrenja i pucanja pupoljaka ima veoma veliki značaj iz razloga što će veoma uticati na smanjivanje prezimljavajućeg infekcionog potencijala prouzrokovača biljnih bolesti, štetnih insekata i grinja koji prezimljavaju krošnji biljaka, rak-ranama, oko pupoljaka i pukotinama u kori stabla.

U ovoj fenofazi opasnost za zasade višnje predstavljaju fitopatogene bakterije iz roda Pseudomonas koje napadaju listove, plodove, cvetove, pupoljke, grane i deblo voćaka, nakon čega dolazi do pojave smolotičine, rak-rana, sušenja i odumiranja voćaka.

Gljive iz roda Monilinia predstavljaju ozbiljnu pretnju za koštičave voćke iz razloga što prouzrokuju monilioze odnosno sušenje, kako cvetova, tako i rodnih grančica.

Višnja
Višnja

Upotrebom bakarnih fungicida efikasno se suzbija i Stigmina carpophilla koja prouzrokuje šupljikavost lista. Bolest se javlja na trešnji, kajsiji, višnji, breskvi, šljivi i drugim koštičavim voćkama, a simptomi ovog patogena vidljivi su na lišću, na kome se javljaju pege crvenkaste boje sa hlorotičnim oreolom, a šupljine nastaju zbog izumiranja i ispadanja tkiva.

Ovi tretiranjem se smanjuje i prezimljavajući infekcioni potencijal prouzrokovača pegavosti lista višnje Blumeriella jaapii, koji ujedno prouzrokuje ekonomski najznačajnije oboljenje višnje.

Pored navedenih prouzrokovača biljnih bolesti, biljne vaši i fitofagne grinje mogu stvoriti velike probleme tokom vegetacije ukoliko dođe do njihovog prenamnoženja, pa je neophodno u vegetaciju ući sa što manjom populacijom.

Kompanija Galenika Fitofarmacija  za zaštitu zasada višnje u ovoj fazi preporučuje sledeću kombinaciju:

BAKARNI OKSIHLORID 50 u koncentraciji 0,5%
+
preparat na bazi a.m. mineralno ulje 2%

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!