Voćarstvo

Zaštita višnje u fenofazi punog cvetanja

19. april 2022.

U velikom broju regiona gajenja, zasadi višnje se nalaze u fenofazi punog cvetanja. Puno cvetanje višnje, ali i drugih koštičavih voćaka, je veoma osetljiva fenofaza kada može doći do ostvarivanja infekcije prouzrokovačem monilioze (Monillinia sp.). Padavine koje su najavljene u narednim danima stvoriće povoljne uslove za razvoj prouzrokovača moniloze, pa je od izuzetnog značaja obaviti pravovremenu i adekvatnu zaštitu zasada višnje.

Za zaštitu od prouzrokovača monilioze u zasadima višnje preporučujemo primenu jednog od fungicida:

Neon u koncentraciji 0,05%
ili
Galofungin T u koncentraciji 0,05%

Višnja u cvatu

Za što bolju oplodnju, voćarima se preporučuje primena đubriva Foligal Bor 150 u koncentraciji 0,1-0,2%.

Foligal Bor 150 je đubrivo koje u sebi sadrži bor u obliku etanol amina, najbrže usvojiv oblik bora od strane biljaka i koji ne stvara fitotoksičnost na biljkama.

Tretiranje je potrebno obaviti u popodnevnim časovima kada je aktivnost pčela smanjena.

Veoma je važno naglasiti da se u fenofazi cvetanja ne primenjuju insekticidi u cilju očuvanja oprašivača.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!