Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kajsije u fenofazi intenzivnog porasta plodova

9. maj 2022.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. U ovoj fenofazi zasadi kajsije su izuzetno osetljivi na prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophillus). Padavine najavljene u narednom periodu stvoriće povoljne uslove njen razvoj, pa je od izuzetnog značaja da se zaštita obavlja pravovremeno i adekvatno.

Za zaštitu kajsije od prouzrokovača šupljikavosti lista preporučujemo primenu preventivnog fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Zasadi kajsije u fenofazi intenzivnog porasta plodova
Zasadi kajsije u fenofazi intenzivnog porasta plodova

Plodovi kajsije u intenzivnom porastu su osetljivi na prouzrokovača monilioza (Monilinia spp), pa je potrebno obaviti zaštitu primenom jednog od sistemičnih fungicida: AKORD u koncentraciji 0,075% ili SEKVENCA u koncentraciji 0,03%.

U zasadima kajsije je neophodno obaviti zaštitu od štetnih insekata, pa je preporuka da se primeni preparat POLUX u koncentraciji 0,03-0,05%.

Za bolju čvstoću plodova koji su u intenzivnom porastu, stručni tim kompanije Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu folijarnog đubriva FERTIGAL CaB ORGANO u koncentraciji 0,3%.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!