Voćarstvo

Zaštita zasada kajsije u fenofazi precvetavanja i formiranja plodova

12. april 2022.

Zasadi kajsije se nalaze u fenofazi precvetavanja i formiranja plodova. U ovim fenofazama, zasadi kajsije su posebno osetljivi na infekciju od prouzrokovača šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpophilus).

Ovaj prouzrokovač napada razne biljne organe, kao što su: listovi, plodovi, mladari, pupoljci. Kajsija je posebno osetljiva na ovog patogena iz razloga što osim šupljikavosti lista, može doći u kasnijim fazama razvoja i do krastavosti ploda, što se direktno projektuje na prinos i tržišnu vrednost plodova.

Prognozirani meteorološki uslovi u narednom periodu pogoduju razvoju i širenju ovog prouzrokovača, pa je veoma bitno da se obavi tretiranje u fenofazi precvetavanja primenom fungicida METOD 480 SC u koncentraciji 0,3%.

Zasadi kajsije
Zasadi kajsije

Kako bi se efikasno zaštitili kasno otvoreni cvetovi i plodoći u formiranju od prouzrokovača monilioza preporučujemo primenu jednog od fungicida:

PEHAR u koncentraciji 0,2%
ili
NEON u koncentraciji 0,05%

Ovi fungicidi pokazuju izuzetno visoku efikasnost na nižim temperaturama.

Za suzbijanje biljnih vaši, ali i drugih štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida TONUS u koncentraciji 0,025%.

Kako bi zasadi kajsije prevazišli stresne uslove koje su stovrile niske temperature, kao i poboljšali fiziološke procese, preporučuje se primena đubriva ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%.

Ovo đubrivo u svom sastavu sadrži sve potrebne makro i mikro elemente i aminokiseline koje su biljnog porekla i ima ulogu da pored smanjvanja stresa, poboljšanja fizioloških procesa i daljeg razvoja biljaka, pomogne boljem delovanju pomenutih preparata.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!