Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada kasnih sorti breskve i nektarine

15. juli 2022.

Kasne sorte breskve i nektarine se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta do početka promene boje plodova.

U prethodnom periodu, meteorološki uslovi stvorili su povoljne uslove za razvoj velikog broja prouzrokovača bolesti, među kojima su ekonomski značajni prouzrokovač šupljikavosti lista (Wilsonomyces carpoplhilus) i gljive iz roda Monilinia prouzrokovači truleži ploda.

Veoma je važno obaviti pravovremenu zaštitu zasada kasnih sorti breskve i nektarine kako ne bi došlo do pojave šupljikavosti lista i truleži ploda u berbi i kasnije tokom transporta i skladištenja.

Zaštita zasada kasnih sorti breskve i nektarine
Zaštita zasada kasnih sorti breskve i nektarine

Za ovu namenu kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije fungicida:

Metod 480 SC u koncentraciji 0,3%
+
Flux u koncentraciji 0,1%

Za zaštitu od štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida:

Polux u koncentraciji 0,05%

U narednom periodu je neophodno da se primeni i kombinacija đubriva Foligal Kalcijum u koncentraciji 0,3% i Activeg Gold u koncentraciji 0,3% za bolju čvrstoću i porast plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!