Voćarstvo

Zaštita zasada kasnih sorti breskve i nektarine pred berbu

24. avgust 2023.
Zasad breskve i nektarine

Kasne sorte nektarine i breskve se nalaze u fenofazi promene boje ploda do početka sazrevanja.

Visoke temperature u prethodnom periodu, kao i najavljene u narednom periodu, uticaće na pojačanu aktivnost štetnih insekata.

U zasadima je ustanovljena povećana brojnost, položena jaja i piljenje larvi treće generacije breskvinog smotavca (Grapholita molesta).

Kako bi se sprečilo ubušivanje larvi u plodove breskve i nektrarine, neophodno je obaviti tretiranje.

Zasad breskve i nektarine

Za zaštitu breskve i nektarine od breskvinog smotavca i drugih štetnih insekata preporučujemo primenu insekticida:

TRITON u koncentraciji 0,25-0,3%

Veoma je važno prilikom tretiranja voditi računa o karenci i tretiranje sprovesti najkasnije 7 dana pred berbu.

U cilju postizanja bolje obojenosti plodova, ravnomernog sazrevanja preporučujemo da se primeni preparat

KALASUL u koncentaciji 0,3-0,5%

Takođe, preporuka je da se tretiranja obave u kasnim večernjim časovima ili po noći kako bi bila što uspešnija.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!