Voćarstvo

Zaštita zasada šljive na početku cvetanja

31. mart 2022.

U najećem broju proizvodnih regiona, zasadi šljive se nalaze u fenofazi početka cvetanja.

Šljiva je u ovoj fenofazi izuzetno osetljiva na prouzrokovača sušenja cvetova, grana i grančica (Monilinia laxa).

Infekcija se ostvaruje preko cveta, odnosno žiga i stubića tučka. Za stvaranje infekcije je potrebno vlaženje cveta u trajanju od 3h na temperaturi 22-25°C. Infekcija se može ostvariti i na nižim temperaturama pri vlaženju cveta u trajanju 10h.

S obzirom na to da se u narednom periodu očekuju obilne padavine, neophodno je obaviti zaštitu zasada šljive.

Stručni tim Galenike-Fitofarmacije za zaštitu šljive od prouzrokovača monilioze cveta pre najavljenih padavina preporučuje primenu fungicida:

  • NEON u koncentraciji primene 0,05%

Na početku cvetanja je nephodno obaviti i kvalitetnu ishranu zasada šljive. U cilju bolje oplodnje cvetova i bržeg razvoja listova preporučujemo primenu kombinacije đubriva:

  • FOLIGAL BOR 150 u koncentraciji 0,1-0,2%
  • FOLIGAL CINK 700 u količini 0,1%

Veoma je važno naglasiti da se u fenofazama početka cvetanja, pa sve do precvetavanja ne primenjuju insekticidi u cilju očuvanja polinatora. Treba naglasiti da je potrebno da se tretiranja obave u večernjim časovima kada je aktivnost pčela smanjena!

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!