Galenika Fitofarmacija | Vocarstvo Single

Voćarstvo

Zaštita zasada višnje u fenofazi intenzivnog porasta plodova

13. maj 2022.

Zasadi višnje se nalaze u fenofazi intenzivnog porasta plodova. Sa porastom temperatura, krenuo je i brži razvoj lisne mase i porast mladara. Promeniljve vremenske prilike stvaraju povoljne uslove za razvoj šupljikavosti lista (prouzrokovač: Wilsonomyces carpophillus), pegavosti lista višnje i trešnje (prouzrokovač: Blumeriella jaapii), i truleži plodova koju prouzrokuje Monillinia spp.

U fenofazi intenzivnog porasta plodova treba pristupiti suzbijanju štetnih insekata - biljnih vaši, trešnjine muve.

Višnja
Višnja

Kompanija Galenika Fitofarmacija preporučuje primenu kombinacije sledećih preparata:

METOD 480 SC u koncentraciji (0,3%)
+
SEKVENCA (0,02%)
+
POLUX (0,05%)

Zbog nestablnih vremenskih prilika i velikih kolebanja temperatura, preporučujemo da u zasadima trešnje i višnje primenite i folijarno đubrivo sa aminokiselinama ACTIVEG VEGETATIVE u koncentraciji 0,3%, kao i đubrivo FERTIGAL CaB Organo u koncentraciji 0,3%, za bolju čvrstoću plodova.

Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama!