Galenika Fitofarmacija | Alijansa Galenika Fitofarmacija | proizvod

Alijansa

Alijansa
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični i kontaktni fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za primenu u voćarstvu, vinogradarstvu i povrtarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Mankozeb + metalaksil-M
Formulacija
kvašljivi prašak
Delovanje
Mankozeb je preventivni fungicid. Smatra se da je osnovni mehanizam delovanja inhibicija procesa ćelijskog disanja. Fitopatogene gljive ne mogu da razvijaju na njega rezistentne sojeve. Deluje na veliki broj gljiva, prouzrokovača biljnih bolesti i često se kombinuje sa sistemičnim fungicidima, čime se dobija efikasnija zaštita. Metalaksil-M je sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem. Inhibira sintezu proteina u organizmu gljiva. Apsorbuje se listovima, stablom i korenom.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - malina
14 dana-grašak, luk
21 dan - paradajz, krompir
28 dana -stone sorte vinove loze
42 dana - vinske sorte vinove loze
Koncentracija
2-2,5 kg/ha
0,65%
Primena
paradajz, krompir, grašak, luk, vinova loza i malina
Pakovanje
25 g, 250 g, 1 kg
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)