Galenika Fitofarmacija | Basar Plus Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Basar Plus

emballage image
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih i travnih korova u usevu kukuruza i suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
S-metolahlor + terbutilazin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primena
Koncentracija
3-4.5 l/ha
Primena
kukuruz, suncokret
Dokumentacija