Galenika Fitofarmacija | Basar Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Basar

Basar
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih travnih i širokolisnih korova u usevu kukuruza, soje, šećerne repe, suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
S-metolahlor
Formulacija
koncentrat za emulziju
Karenca
70 dana - silažni kukuruz
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz za zrno, soja, šećerna repa, suncokret
Koncentracija
1-1.5 l/ha
Primena
kukuruz, soja, šećerna repa, suncokret
Dokumentacija