Galenika Fitofarmacija | Bonaca EC Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Bonaca EC

Bonaca EC
Klasa
Herbicidi
Opis
Translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, zasadima voća i vinove loze, na pašnjacima i u luku
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Fluroksipir u obliku fluroksipir-meptila
Formulacija
koncentrat za emulziju
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - pšenica, ječam, kukuruz, voće, vinova loza, luk
Koncentracija
0.4-2 l/ha
Primena
strna žita, kukuruz, pašnjaci, voćarstvo, vinova loza, luk
Dokumentacija