Faros

Faros
Klasa
Insekticidi
Opis
Nesistemični, selektivni insekticid (akaricid), namenjen za suzbijanje crvene voćne grinje u zasadu jabuke.
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bifenazat
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Bifenzat je selektivni akaraicid za suzbijanje fitofagnih grinja koji pripada grupi karbazata (IRAC: 20D). Inhibira transport elektrona u mitohondrijalnom kompleksu III, odnosno prenos elektrona na transportnom lancu na kompleksu III. Efikasnost se ogleda u brzom efektu na juvenilne stadijume i adulte fitofagnih grinja. Odlikuje ga i dugotrajno delovanje.
Karenca
14 dana - jabuka
Koncentracija
0,75-1 l/ha
Primena
jabuka
Pakovanje
1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)