Furioso

Furioso
Klasa
Insekticidi
Opis
Selektivni, sistemični insekticid, namenjen za suzbijanje štetnih insekata u zasadima jabuke i kruške, i usevu paradajza
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Spirotetramat
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Delovanje
Spirotetramat je insekticid iz grupe ketoenola sa jedinstvenom dvosmernom sistemičnošću. Nakon aplikacije kreće se i kroz ksilem i kroz floem transportujući se u sve delove biljke. Deluje preko inhibicije biosinteze lipida, naročito triglicirida i slobodnih masnih kiselina. Posebnu efikasnost pokazuje protiv juvenilnih stadijuma insekata, dok kod tretiranih ženki dolazi do značajnog smanjivanja plodnosti i broja položenih jaja.
Karenca
3 dana - paradajz
21 dan - kruška, jabuka
Koncentracija
0,15%
0.75-1 l/ha
Primena
paradajz, kruška, jabuka
Pakovanje
50 ml, 100 ml, 1 l, 5l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)