Galenika Fitofarmacija | Galbenon Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Galbenon

Galbenon
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u strnim žitima, kukuruzu, soji, krompiru, grašku, pasulju, lucerki i lanu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bentazon u obliku Na-soli
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
42 dana - grašak, pasulj, krompir
63 dana - strna žita, kukuruz, soja, lan, lucerka
Koncentracija
1.5-4 l/ha
Primena
strna žita, kukuruz, soja, krompir, grašak, lucerka, lan, pasulj
Dokumentacija