Kabuki 2,5-EC

Kabuki 2,5-EC
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni, kontaktni herbicid za sušenje nadzemne mase (cime) u usevu krompira i za sušenje izbojaka korena i stabla i korova u zasadu vinove loze, maline, jabuke, šljive i leske, kao i za suzbijanje širokolisnih korova u zasadu jabuke i šljive
Proizvođač
Nichino Europe
Aktivne Materije
Piraflufen-etil
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Piraflufen-etil je kontaktni herbicid koji spada u hemijsku grupu difeniletra. Prilikom folijarne primene brzo se apsorbuje u biljna tkiva i izaziva nekrozu i desikaciju izbojaka i lišća, inhibiranjem protoporfirinogen oksidaze.
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - krompir, vinova loza, jabuka, šljiva, malina i leska
Koncentracija
0,4-0,8 l/ha
Primena
krompir, vinova loza, jabuka, šljiva, malina, leska
Pakovanje
100 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)