Galenika Fitofarmacija | Monosan herbi 500 Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Monosan herbi 500

Monosan herbi 500
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u usevu pšenice i kukuruza
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
2.4-D u obliku DMA soli
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
Obezbeđen vremenom primene - pšenica i kukuruz
Koncentracija
1.5-2.5 l/ha
Primena
pšenica, kukuruz