Galenika Fitofarmacija | Okvir Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Okvir

Okvir
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza, soje i lucerke
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Tifensulfuron - metil
Formulacija
vododisperzibilne granule
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz, soja i lucerka
Koncentracija
8-20 g/ha
Primena
kukuruz, soja, lucerka