Galenika Fitofarmacija | Ostap Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Ostap

Ostap
Klasa
Herbicidi
Opis
Kombinovani selektivni herbicid kontaktnog i translokacionog delovanja za suzbijanje širokolisnih korova u kukuruzu, ozimoj i jaroj pšenici
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bentazon + dikamba
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - silažni i merkantilni kukuruz, pšenica (ozima i jara)
Koncentracija
1-2 l/ha
Primena
kukuruz, pšenica
Dokumentacija