Pikogal plus

Pikogal plus
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Klopiralid
Formulacija
koncentrovani rastvor
Delovanje
Klopiralid je selektivni herbicid koji biljka usvaja korenom i lišćem. Kreće se naviše i naniže u biljci i nakuplja u vršnim meristemima. Izaziva reakcije tipa auksina. Utiče na izduživanje ćelija i respiraciju.
Karenca
OVP - šećerna repa, uljana repica
42 dana - crni luk, beli luk, praziluk, vlašac, cvekla
Koncentracija
0,2-0,4 l/ha
Primena
šećerna repa, uljana repica, crni luk, beli luk, praziluk, vlašac, cvekla
Pakovanje
100 ml, 300 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Bezbednosni listovi (MSDS)