Galenika Fitofarmacija | Pikogal plus Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Pikogal plus

Pikogal plus
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje širokolisnih korova u šećernoj repi i uljanoj repici
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Klopiralid
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - šećerna repa, uljana repica
Koncentracija
0.2-0.4 l/ha
Primena
šećerna repa, uljana repica
Dokumentacija