Galenika Fitofarmacija | Plamen Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Plamen

Plamen
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za efikasno suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih širokolisnih korova u kukuruzu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Dikamba - DMA
Formulacija
koncentrovani rastvor
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - silažni i merkantilni kukuruz
Koncentracija
0.5-0.7 l/ha
Primena
kukuruz
Dokumentacija