Galenika Fitofarmacija | Plavo ulje Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Plavo ulje

Plavo ulje
Klasa
Fungicidi
Opis
Kontaktni insekto-akaro-fungicid za suzbijanje insekata i prouzrokovača bolesti u voćarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Bakar-oksihlorid + mineralno ulje
Formulacija
uljna disperzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - jabuka, breskva, malina, šljiva
Koncentracija
2-3%
Primena
jabuka, breskva, malina, šljiva
Dokumentacija