Promesa

Promesa
Klasa
Fungicidi
Opis
Sistemični fungicid sa protektivnim i kurativnim delovanjem za suzbijanje prouzrokovača bolesti u voćarstvu, vinogradarstvu i ratarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Azoksistrobin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Karenca
3 dana - paradajz
4 dana - krastavac
10 dana - malina, jagoda
14 dana - krompir
21 dan - vinova loza
35 dana - pšenica
Koncentracija
0.075%
1 l/ha
Primena
vinova loza, malina, jagoda, krompir, paradajz, krastavac, pšenica