Galenika Fitofarmacija | Rezon Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Rezon

Rezon
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevima kukuruza i suncokreta
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Terbutilazin
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz (merkantilni i silažni), suncokret
Koncentracija
1.5-2.5 l/ha
Primena
kukuruz, suncokret