Galenika Fitofarmacija | Skaut Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Skaut

Skaut
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Mezotrion
Formulacija
koncentrovana suspenzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Koncentracija
0.15-0.25 l/ha
Primena
kukuruz
Dokumentacija