Galenika Fitofarmacija | Spektrum Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Spektrum

Spektrum
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni translokacioni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih korova
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Fluazifop-p-butil
Formulacija
koncentrat za emulziju
Karenca
28 dana-jabuka, kruška, dunja
42 dana- krompir
49 dana-luk
70 dana -šećerna repa
obezbeđena vremenom primene- suncokret, soja
Koncentracija
0.8-1.3 l/ha
Primena
jabuka, kruška, dunja, šećerna repa, soja, suncokret, krompir, luk
Dokumentacija