Talisman

Talisman
Klasa
Herbicidi
Opis
Selektivni herbicid za suzbijanje jednogodišnjih i višegodišnjih travnih i nekih širokolisnih korova u usevu kukuruza
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Nikosulfuron
Formulacija
koncetrovana uljna suspenzija
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - kukuruz
Koncentracija
1-1.25 l/ha
Primena
kukuruz
Dokumentacija