Galenika Fitofarmacija | Tekton Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Tekton

Tekton
Klasa
Insekticidi
Opis
Insekticid za suzbijanje zemljišnih štetočina u ratarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Teflutrin
Formulacija
granule
Karenca
Obezbeđena vremenom primene - šećerna repa, suncokret, kukuruz
Koncentracija
5-10 kg/ha
Primena
šećerna repa, suncokret, kukuruz
Dokumentacija