Triton

Triton
Klasa
Insekticidi
Opis
Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač
GALENIKA-FITOFARMACIJA a.d.
Aktivne Materije
Emamektin benzoat
Formulacija
koncentrat za emulziju
Delovanje
Emamektin benzoat je insekticid sa novim mehanizmom delovanja i izuzetno jakog delovanja na insekte iz reda Lepidoptera. Ujedno poseduje i visoku selektivnost na korisne insekte, pa se može koristiti u merama integralne zaštite. Emamektin je derivat abamektina, koji je izolovan fermentacijom iz gljiva Streptomyces avermitilis. Deluje kontaktno i digestijom. Mehanizam delovanja je jedinstven, stimuliše lučenje ɣ- aminobuterne kiseline koja inhibira neurotransmitere što dovodi do paralize insekta i njegovog uginuća. Ima dobru translaminarnu aktivnost, dok depozit na površini lista ima kratko vreme poluraspada. Nakon aplikacije do paralize dolazi za 2-4h, a do smrti za 2-4 dana.
Karenca
3 dana - paradajz, plavi patlidžan, paprika, kupus
7 dana - jabuka, dunja, breskva, kajsija, šljiva
Koncentracija
0,25-0,3 % + 0,25% mineralnog ulja
1,5-2,5 l/ha
Primena
paradajz, plavi patlidžan, paprika, kupus, jabuka, dunja, breskva, kajsija, šljiva
Pakovanje
250 ml, 1 l
Detalji
Uputstvo
Prospekti
Bezbednosni listovi (MSDS)