Galenika Fitofarmacija | Triton Galenika Fitofarmacija | proizvodcountry

Triton

Triton
Klasa
Insekticidi
Opis
Nesistemični, digestivni insekticid za suzbijanje štetočina u voćarstvu i povrtarstvu
Proizvođač
Galenika-Fitofarmacija
Aktivne Materije
Emamektin benzoat
Formulacija
koncentrat za emulziju
Karenca
3 dana - paradajz
7 dana - jabuka
Koncentracija
0,25-0,3 % + 0,25% mineralnog ulja
1,5-2 l/ha
Primena
jabuka, paradajz