Fitofarmacija | Aktuelna primena

Aktuelna primena

9. april 2020.

U gajenju okopavina, postizanje i očuvanje potrebnog sklopa biljaka je od ključne važnosti za dobre prinose.

7. april 2020.

Zasadi krušaka se u zavisnosti od sortimenta nalaze od fenofaze "beli baloni" do "početak cvetanja".

7. april 2020.

Protekli period izuzetno toplog vremena uslovio je i brz razvoj biljaka.

7. april 2020.

Usevi uljane repice se nalaze u fazi vidljivi cvetni pupoljci iznad "zelenog pupoljka".

3. april 2020.

Voćne vrste su naročito osetljive na pojavu bolesti u fenofazi cvetanja.

3. april 2020.

Na jugu Srbije i u plastenicima sa grejanjem i gde je rasađivanje urađeno ranije, biljke su u različitim fazama razvoja, pa shodno tome se i razlikuje preporuka za zaštitu i ishranu.

3. april 2020.

Za povrtarske biljke koje se rasađuju, sam proces rasađivanja predstavlja stresne uslove.

3. april 2020.

Ništa ne može da zameni osnovne herbicide posle setve, a pre nicanja.

30. mart 2020.

Nakon nicanja biljaka u kontejnerima najznačajnija bolest je poleganje rasada koju prouzrokuje gljivica Pythium spp.

27. mart 2020.

Zasadi krušaka se nalaze u fenofazama belih balona do početka cvetanja.

27. mart 2020.

Protekli period izuzetno hladnog vremena uslovio je i zastoj u razvoju biljaka.

26. mart 2020.

Zaštita useva pšenice i ječma je postala neophodna mera kako bi se ostvarili očekivani prinosi.