Voćarstvo

Zaštita i ishrana jabuke u fazi intenzivnog rasta plodova

31. maj 2024.

Na velikom broju lokaliteta u našoj zemlji zasadi jabuke nalaze se u fazi intenzivnog rasta plodova. Trenutni meteorološki uslovi pogoduju stvaranju infekcije različitih prouzrokovača bolesti i napadu štetnih insekata.

Jabuka

Prouzokovač pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke (Venturia inaequalis) i dalje može stvoriti primarne infekcije prilikom ponovnog vlaženja lista usled padavina koje su zabeležene u ovom periodu. Iz tog razloga je neophodno da se u zasadima jabuke obavlja redovna i pravovremena zaštita.

Stručni tim kompanije GALENIKA - FITOFARMACIJA za zaštitu zasada jabuke od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda preporučuje primenu preparata ACUSTIC u koncentraciji 0,15%.

Osim zaštite od prouzrokovača pegavosti lista i krastavosti ploda jabuke, neophodno je da se nastavi sa zaštitom i od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha).

Za zaštitu zasada jabuke od prouzrokovača pepelnice preporučujemo primenu preparata LUNAR u koncentraciji 0,02%.

U ovom periodu je veoma bitno nastaviti sa zaštitom od štetnih insekata, a posebno od biljnih vaši koje počinju da formiraju kolonije tokom ovo perioda.

Za tu namenu preporučujemo primenu preparata KARIKA u koncentraciji 0,06-0,1%.

Za bolju čvrstoću i razvoj plodova preporuka je da se primeni preparat Fertigal CaB Organo ili Foligal Feed CalMax u koncentraciji 0,3%.

Navedene preparate potražite u poljoprivrednim apotekama. Pre upotrebe preparata obavezno pročitati uputstvo i ponašati se u skladu sa preporukama.